KONTAKT


Śląska Filia Sekcji Naukowej
Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

SEKRETARIAT

telefon: 32 271-34-54

mail: sekretariat@psychiatriasrodowiskowa.com.pl

strona internetowa: www.psychiatriasrodowiskowa.com.pl