Forum Psychoterapii Psychoz 15 czerwca 2015

O KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń praktyków zajmujących się psychoterapią zaburzeń psychotycznych,
ze szczególnym uwzględnieniem metod opartych na rozmowie. Zależy nam na tym, aby rozpowszechniać świadomość,
że metody psychoterapeutyczne mają - obok farmakoterapii - istotne miejsce w leczeniu pacjentów z rozpoznaniem
schizofrenii oraz zaburzeń afektywnych.

Mamy przekonanie, że środowisko terapeutów posiada zasób doświadczeń, którymi warto dzielić się z innymi profesjonalistami
pracującymi w opiece psychiatrycznej oraz poza nią. Uważamy też, że warto dzielić się trudnościami i dylematami napotykanymi
w codziennej praktyce, a także sposobami ich rozwiązywania. W tym właśnie celu chcieliśmy utworzyć Forum, aby taka wymiana
mogła inspirować i wzbogacać pracę zawodową wszystkich jego uczestników.

Chcielibyśmy rozmawiać o codziennej pracy terapeutycznej w różnych rodzajach settingu, takich jak oddział psychiatryczny
stacjonarny i dzienny, środowiskowe domy samopomocy, zespoły leczenia środowiskowego, warsztaty terapii zajęciowej.
Wydaje nam się istotne rozpowszechnianie teoretycznej wiedzy na temat psychoterapii psychoz, jak również metod pracy,
które dopiero zyskują w Polsce popularność. Chcielibyśmy wymienić się też refleksjami na temat postaw pacjentów, psychologów,
terapeutów i psychiatrów wobec stosowania psychoterapii w zaburzeniach psychotycznych. Zapraszamy do wspólnej rozmowy
i stworzenia prawdziwego Forum wymiany refleksji i doświadczeń.

INFORMACJE OGÓLNE
Konferencja odbędzie się 15 czerwca 2015 roku, będzie miała charakter całodniowy.
Miejscem konferencji będzie Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ w Katowicach, ul Techników 9, 40-326 Katowice.
Językiem konferencji będzie język polski.

WAŻNE DATY
30 kwietnia - zakończenie przyjmowania zgłoszeń wystąpień
15 czerwca - konferencja

PROGRAM
Plan konferencji

ZGŁOSZENIA
Dzięki przychylności Pani Dziekan SWPS w Katowicach mamy możliwość skorzystać z obszerniejszej przestrzeni dla naszej konferencji. Dzięki temu możemy zaproponować udział dodatkowym 30 osobom, które być może w ostatnich tygodniach rozważały udział w konferencji, a nie miały takiej możliwości. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wypełnionego FORMULARZA UCZESTNICTWA BIERNEGO na adres forumpsychoterapiipsychoz@gmail.com

INFORMACJE DLA PRELEGENTÓW:
Zapraszamy do prezentowania własnej pracy klinicznej i dzielenia się doświadczeniami. Tematyka prezentacji może dotyczyć szeroko rozumianej psychoterapii stosowanej w leczeniu zaburzeń psychotycznych, w rozmaitych ich formach: indywidualnej, grupowej, rodzinnej.

Przewidzieliśmy następujące formy prezentacji, które mogą zostać zorganizowane w sesjach równoległych:

  • prezentacja: 20-30 minut z dyskusją
  • warsztat/opis przypadku: prezentacja i dyskusja w małej grupie, łącznie 60 minut

Osoby, które chciałyby zgłosić uczestnictwo czynne w konferencji prosimy o wypełnienie FORMULARZA UCZESTNICTWA CZYNNEGO i przesłanie go na adres forumpsychoterapiipsychoz@gmail.com. W przypadku chęci zgłoszenia więcej niż jednego wystąpienia, proszę wypełnić formularz dla każdego z nich osobno. Zgłoszenie wystąpienia jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w konferencji.

ORGANIZATORZY
Konferencja organizowana jest przez Śląską Filię Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Katowicach.

Komitet Naukowy

  • Prof. Katarzyna Prot-Klinger
  • Dr n.med. Radosław Tomalski
  • Dr n.hum. Igor Pietkiewicz
  • Mgr Edyta Życińska

Komitet Organizacyjny

  • Radosław Tomalski
  • Barbara Opara
  • Jolanta Pernal
  • Anna Gawlik

Patronat