OBCHODY DNI SOLIDARNOŚCI - SPOTKANIE KOMITETU ROBOCZEGO

23 marca w Katowicach odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Roboczego, w związku z organizacją tegorocznych
Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie.
Sprawozdanie z prac zostanie przedstawione na najbliższym zebraniu członków w Cieszynie.
Kolejny termin spotkania Komitetu został wyznaczony na dzień 17 kwietnia, w Katowickim CRŚ.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą przy organizacji obchodów.