Forum Psychoterapii Psychoz 18-20 czerwca 2016

Zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji konferencji Forum Psychoterapii Psychoz. W czerwcu 2015 roku uczestniczyło w niej około dwustu osób, a zaprezentowanych zostało dwadzieścia wystąpień. Mamy nadzieję, że kolejna edycja będzie cieszyć się jeszcze większym zainteresowaniem. Korzystając z Państwa sugestii, jej program został wzbogacony o warsztaty przedkonferencyjne, które zostaną poprowadzone przez gości specjalnych: prof. Danielle Knafo z New York University (USA) i prof. Andrew Moskowitz z Aarhus University (Dania). Mamy nadzieję, że ich bogata wiedza i cenne doświadczenie kliniczne będą inspirujące dla wszystkich uczestników konferencji.

Cel konferencji pozostaje ten sam: wymiana doświadczeń praktyków zajmujących się psychoterapią zaburzeń psychotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod opartych na rozmowie. Zależy nam na tym, aby rozpowszechniać świadomość, że metody psychoterapeutyczne mają istotne, a niekiedy zasadnicze, miejsce w leczeniu pacjentów z rozpoznaniem psychozy.

Mamy przekonanie, że środowisko terapeutów posiada zasób doświadczeń, którym warto dzielić się z innymi profesjonalistami pracującymi w opiece psychiatrycznej oraz poza nią. Uważamy też, że warto dzielić się trudnościami i dylematami napotykanymi w codziennej praktyce, a także sposobami ich rozwiązywania. W tym właśnie celu powstało Forum. Chcielibyśmy rozmawiać o codziennej pracy terapeutycznej w różnych rodzajach settingu takich, jak oddział psychiatryczny stacjonarny i dzienny, środowiskowe domy samopomocy, zespoły leczenia środowiskowego, warsztaty terapii zajęciowej. Wydaje nam się istotne rozpowszechnianie teoretycznej wiedzy na temat psychoterapii psychoz, jak również metod pracy, które dopiero zyskują w Polsce popularność. Chcielibyśmy wymienić się też refleksjami na temat postaw pacjentów, psychologów, terapeutów i psychiatrów wobec stosowania psychoterapii w zaburzeniach psychotycznych. Zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich prac.

Informacje ogólne

Konferencja odbędzie się 20 czerwca 2016 roku, będzie miała charakter całodniowy. Miejscem konferencji będzie Uniwersytet SWPS w Katowicach, przy ul. Techników 9, 40-326 Katowice. Językiem konferencji będzie język polski.

FACEBOOK: Forum Psychoterapii Psychoz
YOUTUBE: Forum Psychoterapii Psychoz

Warsztaty przedkonferencyjne

Przed konferencją odbędą się całodniowe warsztaty prowadzone przez głównych prelegentów. Będą one prowadzone w języku angielskim. W dniu 18 czerwca (sobota) warsztat poprowadzi prof. Danielle Knafo, a 19 czerwca (niedziela) odbędzie się warsztat prowadzony przez prof. Andrew Moskowitza.
Zapisy na warsztaty dokonywane są poprzez formularz wypełniany online wraz zapisem na konferencję (link poniżej). Miejscem obu warsztatów będzie również Uniwersytet SWPS w Katowicach, przy ul. Techników 9, 40-326 Katowice. Informacja o warsztatach do pobrania TUTAJ.

Zgłoszenia

Konferencja przeznaczona jest dla osób, które zawodowo zajmują się leczeniem oraz pomocą osobom z rozpoznaniem psychozy. W tej edycji konferencji do udziału zapraszamy również osoby studiujące (studenci psychologii, pedagogiki, medycyny) oraz osoby szkolące w psychoterapii.

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: http://goo.gl/forms/AoPDeUuvUn oraz dokonać opłaty konferencyjnej na poniższe konto:

Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa,
17 1750 0009 0000 0000 1095 1089 Reiffeisen Bank Polska S.A.

Opłata konferencyjna wynosi:

za udział w konferencji 100zł
za udział w konferencji i jednym warsztacie 250zł
za udział w konferencji i dwóch warsztatach 400zł
za udział tylko w jednym warsztacie 150zł
za udział tylko w dwóch warsztatach 300zł

Dokonując opłaty proszę podać w tytule: imię i nazwisko uczestnika oraz czego dotyczy wpłata (konferencja Forum Psychoterapii Psychoz / warsztat Knafo / warsztat Moskowitz).
Nie przewidujemy zniżek dla studentów. Członkowie ESTD (www.estd.org) mają możliwość skorzystać ze zmniejszonej opłaty za warsztat Andrew Moskowitza, która wyniesie dla nich 50 zł (zamiast 150zł). W takiej sytuacji prosimy o przesłanie potwierdzenia członkostwa w ESTD na adres forumpsychoterapiipsychoz@gmail.com.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa to 5 czerwiec 2016.
W przypadku chęci rezygnacji z udziału należy przesłać informację o tym do organizatorów (forumpsychoterapiipsychoz@gmail.com). Zgłoszenie rezygnacji do 31 maja 2016 umożliwia zwrot całej wpłaconej kwoty, natomiast zgłoszenie rezygnacji po tym terminie będzie się wiązało z potrąceniem 50% wniesionej opłaty.

Informacje dla prelegentów

Zapraszamy do prezentowania własnej pracy klinicznej i dzielenia się doświadczeniami. Tematyka prezentacji może dotyczyć szeroko rozumianej psychoterapii stosowanej w leczeniu zaburzeń psychotycznych, w rozmaitych jej formach: indywidualnej, grupowej, rodzinnej. Przewidzieliśmy następujące formy prezentacji, które mogą zostać zorganizowane w sesjach równoległych:

• prezentacja: 20-30 minut z dyskusją,
• warsztat/opis przypadku: prezentacja i dyskusja w małej grupie, łącznie 60 minut.

Osoby, które chciałyby zgłosić uczestnictwo czynne w konferencji prosimy o pobranie i wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłanie go na adres: forumpsychoterapiipsychoz@gmail.com. W przypadku chęci zgłoszenia więcej niż jednego wystąpienia, proszę wypełnić formularz dla każdego z nich osobno. Zgłoszenie wystąpienia jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w konferencji. Zgłoszenia uczestnictwa aktywnego będą przyjmowane najpóźniej do dnia 30 kwietnia.

Ważne daty

30 kwietnia termin nadsyłania zgłoszeń wystąpień
16 maja termin ogłoszenia szczegółowego programu konferencji
5 czerwca ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w warsztatach i konferencji
18 czerwca warsztat prof. Danielle Knafo
19 czerwca warsztat prof. Andrew Moskowitza
20 czerwca konferencja Forum Psychoterapii Psychoz

Organizatorzy

Konferencja jest organizowana przez Uniwersytet SWPS przy współpracy ze Śląską Filią Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP oraz Europejskim Towarzystwem Traumy i Dysocjacji (ESTD).

Komitet Naukowy
Prof. Danielle Knafo Ph.D.
Dr n.med. Radosław Tomalski (przewodniczący)
Dr n.hum. Igor Pietkiewicz

Komitet Organizacyjny
Radosław Tomalski, Marta Żolińska, Anna Gawlik

kontakt: forumpsychoterapiipsychoz@gmail.com