Certyfikat Terapeuty Środowiskowego-ostatnia edycja.

Prosimy wszystkich ubiegających się o certyfikat terapeuty środowiskowego o składanie formularzy zgłoszeniowych
wraz z kompletem dokumentów potwierdzających spełnianie, wymogów formalnych (niezbędnych do przystąpienia do kolokwium certyfikacyjnego)
Ostateczny termin składania dokumentów to 30.04.2016