Seminarium Naukowe pt.: „Innowacje w psychiatrii - ocena dostępności w Polsce”

Zaproszenie do uczestnictwa w Seminarium Naukowym pt.: „Innowacje w psychiatrii - ocena dostępności w Polsce”
W imieniu Fundacji Watch Health Care zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym Seminarium, które odbędzie się2 grudnia 2016 r. (o godz. 10:00) w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, przy ul. Trojdena 4 w Warszawie.
Celem nadrzędnym spotkania jest wskazanie barier dostępu do nowoczesnych świadczeń zdrowotnych stosowanych w Polsce, na jakie natrafiają pacjenci. Do udziału w Seminarium szczególnie zapraszamy lekarzy specjalistów różnych dziedzin, zarówno klinicystów, jak i pracowników naukowych zainteresowanych problematyką Seminarium. Wydarzenie jest również dedykowane przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, samorządów lokalnych, urzędów centralnych, mediów oraz przedstawicielom organizacji pacjentów, organizacji branżowych oraz kadrze akademickiej.
Seminarium będzie się składać z 2 części:
1. Wystąpienia prelegentów.
2. Debata systemowa z konferencją prasową. Dyskusja ukierunkowana będzie na możliwości wprowadzenia zmian systemowych, mających na celu usprawnienie systemu ochrony zdrowia w ramach ograniczonych środków finansowych. Do debaty zaproszeni zostaną przedstawiciele: MZ, NFZ, AOTMiT, organizacji pacjentów, eksperci medyczni. Panel dyskutantów będzie odnosił się do najważniejszych problemów poruszonych w prezentacjach. Do Komitetu Naukowego zaproszeni zostali:
- Prof. dr hab. med. Agata Szulc – Klinikia Psychiatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
- Prof. dr hab. med. Piotr Gałecki – Klinika Psychiatrii , Łódzki Uniwersytet Medyczny
- Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski – etyk i filozof medycyny, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji WHC.
TERMIN: 2 grudnia 2016 r. (rejestracja uczestników 9:30) rozpoczęcie o godz. 10:00
MIEJSCE: Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4 w Warszawie
KONTAKT: Fundacja Watch Health Care – 516 901 190; sekretariat@korektorzdrowia.pl
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU: prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie lub mailowo

PROGRAM SEMINARIUM
10:00-10:05 Otwarcie: przedstawienie Komitetu Naukowego oraz uczestników debaty, powitanie gości
10:05-10:15 Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem świadczeń gwarantowanych w Polsce; Działalność Fundacji Watch Health Care
10:15-10:30 Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia*
10:30-10:45 Przedstawiciel AOTMiT* - Podejście AOTMiT do rekomendacji dla leków stosowanych w psychiatrii*
10:45-11:05 Prof. dr hab. med. Agata Szulc – Wyzwania terapii schizofrenii
11:05-11:25 Prof. dr hab. med. Piotr Gałecki – Depresja - etiologia i nowe formy leczenia
11:25-11:45 Prof. dr hab. med. Filip Rybakowski – Dostęp do nowoczesnych terapii stosowanych w leczeniu chorób psychicznych w Polsce*
11:45-12:05 Przerwa kawowa
12:05-12:20 Dr n med. Anna Mosiołek – Optymalny model opieki psychiatrycznej w Polsce*
12:20-12:35 Dr n. med. Krzysztof Krysta – Rezultaty polskiego rocznego wieloośrodkowego randomizowanego badania klinicznego telepsychiatrycznej metody terapii pacjentów ze schizofrenią paranoidalną
12:35-12:50 Dr Jerzy Gryglewicz – Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce
12:50-13:30 Dyskusja z konferencją prasową, dotycząca możliwości poprawy dostępu do terapii chorób psychicznych w Polsce (prowadzenie dyskusji: Renata Furman)
13:30-14:00 Poczęstunek i dyskusje nieformalne w foyer
* W oczekiwaniu na potwierdzenie wystąpienia/tytułu wystąpienia
TERMIN: 2 grudnia 2016 r. (rejestracja uczestników 9:30) rozpoczęcie o godz. 10:00
MIEJSCE: Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4 w Warszawie
KONTAKT: Fundacja Watch Health Care – 516 901 190; sekretariat@korektorzdrowia.pl
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU: prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie lub mailowo