Zostań EX-pertem własnego życia.

Zostań EX-pertem własnego życia.

Cykl spotkań dedykowany osobom, które przeszły psychozę, mają rozpoznania różnych ciężkich chorób psychicznych (schizofrenia, chad, schizoafekt, inne) i stale nie potrafią „stanąć na własnych nogach”.

Spotkania są wspólprowadzone przez osoby z diagnozami schizofrenii, z doświadczeniem psychoz, które sprawnie i satysfakcjonująco funkcjonują życiowo i społecznie i ukończyły szkolenie EX – IN.

EX – IN to człowiek, który przeszedł własny kryzys psychiczny, psychozę lub nawet czasami serię psychoz i odzyskał równowagę psychiczną, z nowej perspektywy ocenił swoje życie, zrozumiał istotę zjawisk, w których uczestniczył, podzielił się ta wiedzą z innymi i wspólnie dokonali ustalenia wartości ważnych dla zdrowia psychicznego. Swoim świadectwem i doświadczeniem teraz pomagają innym „poukładać sobie w głowie”.

Droga poprzez psychozę może zakończyć się sukcesem:
szczęśliwym, samodzielnym i odpowiedzialnym życiem.

Ekspert we własnym życiu – to ktoś, kto jest szczęśliwy i dzieli się ta wyjątkową kompetencja zdrowotną z innymi. To ktoś, kogo życie jest twórcze i społecznie użyteczne. Przebycie psychozy, w tym kontekście, nie tylko nie stanowi przeszkody, ale pomaga. Przebycie i pokonanie psychozy klaruje wartości, otwiera dojrzałość.

W trakcie naszych spotkań pracujemy razem nad wytworzeniem u każdego z uczestników indywidualnej, osobistej wiedzy i doświadczenia, tzn; indywidualnej mądrości – jak żyć? Jak ja z moją osobistą specyfiką, z moimi osobistymi słabościami i ograniczeniami mogę mimo wszystko fajnie, satysfakcjonująco żyć, przeżywać radość i dzielić się nią z innymi?
Podejmujemy trudne, społeczne tematy takie, jak stygmatyzacja. Ideologia działań antystygmatyzacyjnych polega na pracy nad samym sobą. Będąc już grupą, nabieramy przeświadczenia, że stygmatyzacja jest w nas samych. Jakkolwiek powstała: czy z lęku przed nieznanym, czy głupoty, czy z chęci obrony własnych cech endemicznych środowiska (tu: okluzja, zamkniecie), to dotarła do naszego wnętrza i na dobre zadomowiła się w naszych sercach, umysłach i systemach pojęciowych. Naszych tzn: osób dotkniętych kryzysem psychotycznym, poddanych leczeniu psychiatrycznemu, hospitalizowanych, biorących leki: „Jeśli to wszystko mnie się przydarzyło to znaczy, że jestem inny, inny niż wszyscy, inny niż inni, varius”. Jeśli gdzieś tam, na dnie czyjeś duszy czai się cicho takie przeświadczenie, to w życiu codziennym zbiera ono żniwo niepowodzeń i poczucia krzywdy.
Nie możemy zmienić całego świata, ale możemy zmienić siebie i to właśnie chcemy zrobić na naszych warsztatach. Jeśli wyjmiemy stygmę z własnego umysłu, to znajdziemy się w świecie, gdzie wszyscy jesteśmy INNI i wszyscy możemy z tej inności korzystać („pięknie się różnić”), gdzie jasno zobaczymy, że lęk przed innością jest zubażający i krzywdzący. Spróbujemy budować mosty, a nie mury.

Zapraszamy na pierwsze w tym roku 2017 spotkanie z EX-IN ami,
Exportami przez Doświadczenie
17 Marca 2017
Katowice, ul.Korczaka 22, ZLS CP

Mamy nadzieję, że spotkania będą mogły być kontynuowane przez cały bieżący rok 1 x /m-c.
Grupa uczestników ma się właśnie uformować: o tym czy będzie ona „Grupą Zamkniętą”, czy „Grupą Otwartą” na nowych uczestników zdecydujemy wspólnie na pierwszym spotkaniu 17.03. 2017
Godz. 10.00 – 15.00

Zwracamy się szczególnie do naszych „stałych bywalców” – przyjdźcie, możemy utworzyć stały, regularny punkt spotkań pomocy „Ex- inowskiej” dla osób w kryzysach psychicznych.

Zapraszamy!!!

Aleksandra Kożuszek,
Liliana Borycka,
Ewa Rudzka - Jasińska,

Program na 17.03.2017:

1. Runda powitalna (10.00 – 10.30),
2. Ustalenie wspólnych zasad i formuły grupy (15 min),
3. Ustalenie wyjściowego poziomu wiedzy i języka (15 min),
4. Uwspólnienie dążeń i celów (15 min),
5. Salutogeneza - psychoedukacja (prezentacja) i dyskusja (11.15 – 12.00),
6. Przerwa (12.00 – 12.30),
7. Film z Natalią Brzycką: „Świadectwo zdrowia” (12.30 – 12.45),
8. Praca z „Gwiazdą Zdrowienia” – podmiotowość, odpowiedzialność (13.00 – 14.30),
9. Runda podsumowująca (14.30 – 15.00),