III Forum ZLŚ

Zarząd Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zaprasza na:

III OGÓLNOPOLSKIE FORUM
ZESPOŁÓW LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO
które odbędzie się
W DNIU 3 CZERWCA 2017 ROKU
W DUŻEJ SALI OBRAD URZĘDU MIASTA ŁODZI
Łódź, ul. PIOTRKOWSKA 104

Do udziału w tym Forum zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane poprawą warunków leczenia i rehabilitacji osób chorujących psychicznie - w szczególności przedstawicieli wszelkich instytucji zainteresowanych tym tematem, a zwłaszcza osoby najbardziej zainteresowane – podopiecznych i ich rodziny.

Zarząd Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP ustalił, że w bieżącym roku tematem Forum będzie udzielanie pierwszej pomocy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej w zaburzeniach psychicznych.

Udział w Forum zadeklarowali m.in.:
Profesor Piotr Gałecki – Konsultant Krajowy ds. Psychiatrii
Profesor Andrzej Kapusta – lekarz i filozof z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zaprosiliśmy również przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .

Proponowany porządek obrad Forum :

9.00 – 10.00 rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 otwarcie Forum, powitanie uczestników
10.15 - 11.45 wykłady na temat kryzysu psychicznego
11.45 - 12.00 przerwa kawowa
12.00 - 12.20 wykład na temat znaczenia czasu trwania nieleczonej psychozy dla
jej dalszego przebiegu
12.20 – 13.30 wystąpienia reprezentantów różnych regionów na temat praktycznych rozwiązań dotyczących pierwszej pomocy w kryzysach psychicznych – sukcesów i trudności.
13.30 - 14.30 przerwa obiadowa
14.30 – 16.00 panel dyskusyjny na temat - czym jest kryzys psychiczny, co możemy robić aby zmniejszyć jego skutki - z udziałem profesjonalistów, rodzin i pacjentów 16.00 – 17.00 dyskusja plenarna
17.00 – 17.30 podsumowanie i zakończenie Forum

Bardzo prosimy osoby zajmujące się terapią i rehabilitacją osób chorujących psychicznie do przesłania do organizatorów w terminie do 30 kwietnia 2017 r. treści 15 - minutowych wystąpień. Wystąpienia powinny dotyczyć praktycznych rozwiązań , sukcesów i porażek przy udzielaniu pierwszej pomocy w kryzysach psychicznych, szczególnie w kontekście funkcjonowania ZLŚ.

Opłata konferencyjna wynosi do dnia 30 kwietnia 2017 r. - 80 zł od osoby, a po tym terminie 100 zł od osoby.
Kwotę tę należy wpłacić, po przesłaniu do organizatora formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.lonia.pl, na konto Fundacji Klub Lokalnej Integracji „LONIA” ( z dopiskiem III OGOLNOPOLSKIE FORUM ZLŚ) nr:
Bank ING - 46 1050 1461 1000 0023 2700 1356 podając nazwisko uczestnika i adres placówki którą reprezentuje, oraz dane niezbędne do wydania faktury za wniesioną opłatę

Goście Forum mogą zamówić noclegi w hotelach w centrum miasta (po cenach specjalnie obniżonych dla naszych Gości)

Szczegółowych informacji udziela od poniedziałku do piątku w godz. 11,00 –14,00
P. Barbara Cedrowska - klub.lonia@gmail.com