ZASADY ZAPISU DO FILII SEKCJI

PRZYNALEŻNOŚĆ DO PTP
Filia działa w strukturze Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dlatego też członkostwo w nim jest obligatoryjne względem przyjęcia do Sekcji Naukowych - i ich regionalnych Filii.
Szczegółowe informację znajdują się pod adresem:
http://psychiatria.org.pl/czlonkostwo

DEKLARACJA


SKŁADKA CZŁONKOWSKA

DANE DO PRZELEWU:
SEKCJA NAUKOWA PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ I REHABILITACJI PTP
UL. GOSPODARCZA 32
20-213 LUBLIN
NR KONTA BANKOWEGO
21 1020 2906 0000 1202 0285 2192